Представљене књиге

 •  Нушић у причама
 • Не очајавајте никад (Бранислав Нушић,1989)
 • Нушић и Смедерево (Славко Домазет)
 • Нушић наш савременик/Зборник радова учесника научног скупа у Смедереву (1985)
 • Нушић позоришни принц и шерет
 • Народно позориште у Смедереву 1950-1956 (Драгана Чолић, 1993)
 • Госпођа министарка – 75 година у Народном позоришту (Јелица Стевановић, 2004)
 • Из позоришта преткумановске Србије (Милан Грол, 2005)
 • Народно позориште Краљ Александар I у Скопљу“ (др Зоран Т. Јовановић, 2006)
 • Сабрана дела Бранислава Нушића (приређивач др Рашко В. Јовановић, 2007)
 • Бранислав Ђ. Нушић – живот и дело (др Рашко В. Јовановић)
FacebookTwitterGoogle+Share