32. ГРАФИКА 2016.

05-11.09.2016.

Атеље          

32. МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ГРАФИКА 2016.

Сазив учесника: Александар Лазар (Смедерево), Јелена Јевтић (Шабац), Даница Ступар (Вршац), Никола Радосављевић (Ужице), Оливера Шипка (Бања Лука, Република Српска, БиХ), Јелена Карашик (Бања Лука, Република Српска, БиХ), Тодор Овчаров (Харсково, Бугарска) и Веселин Дамјанов Вес (Харсково, Бугарска).

Сазив колоније саставио: мр Власта Филиповић

Радови:

Изложба:

19.11-16.12.2016.

Галерија

FacebookTwitterGoogle+Share